Va multumim pentru interesul fata de Aly Beauty Salon. Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile noaste principale. Paginile de internet ale ale Aly Beauty pot fi utilizate fara a furniza date personale, cu toate acestea, În cazul în care se doreste accesarea anumitor servicii ale companiei, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi necesara. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista o baza legala pentru o astfel de prelucrare, se obtine în general consimtamântul persoanei vizate.

Aceste informatii pot fi modificate, sterse sau completate în orice moment, fara înstiintare prealabila.

Nu garantam caracterul complet, corectitudinea sau actualitatea acestora si nu ne asumam raspunderea în acest sens. De asemenea, Aly Beauty nu îsi asuma responsabilitatea fata de continutul paginilor web conexe.

Drepturile de autor se refera la continutul si structura site-urilor Web. Este necesar consimtamântul în prealabil al Aly Bauty înainte de a folosi orice informatie sau date din prezentul document (de ex. Texte, parti de texte sau imagini).

Aly Beauty nu îsi asuma raspunderea pentru daune cauzate de continut inexact sau întârziat sau pentru actiuni interprinse în convingerea ca acesta este valabil. Informatiile de pe acest site web si din documentele conexe sau la care se face referire nu au consecinte juridice obligatorii. Ele sunt furnizate în scop informativ.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul de telefon va fi în conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) si în conformitate cu reglementarile privind protectia datelor specifice fiecarei tari aplicabile Aly Beauty. Prin intermediul acestei declaratii privind protectia datelor, întreprinderea noastra doreste sa informeze publicul larg cu privire la natura si scopul datelor cu caracter personal pe care le colectam, folosim si procesam. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declaratii privind protectia datelor, asupra drepturilor de care beneficiaza. În calitate de operator, Aly Beauty a implementat numeroase masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura cea mai buna protectie a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, furnizare datelor prin intermediul internetului poate, în principiu, sa aiba lacune de securitate, astfel încât protectia absoluta nu poate fi garantata. Din acest motiv, fiecare persoana vizata are libertatea de a furniza date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1.Definitii

Declaratia de protectie a datelor a Aly Beauty se bazeaza pe termenii Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR), conform reglementarilor europene. Pentru a ne asigura ca Declaratia noastra privind protectia datelor este usor de citit si înteles atât pentru publicul larg. cât si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri, vom explica terminologia utilizata.

În aceasta declaratie privind protectia datelor, folosim, printre altele, urmatorii termeni:

Prin „date personale” se întelege orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi nume, numar de identificare, date despre locatie, identificator online sau unul sau mai multi factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai respectivei persoane fizice.
Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificabila, ale carei date cu caracter personal sunt preluate si prelucrate de operatorul responsabil.
Procesarea datelor poate fi orice operatiune sau serie de operatiuni care se efectueaza folosind date cu caracter personal, indiferent daca se folosesc sau nu mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea datelor prin transmitere, difuzarea sau punerea la dispozitie în alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
Restrictionarea procesarii reprezinta marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitarii prelucrarii acestora pe viitor.
Elaborarea de profiluri înseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoana fizica, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanta persoanei fizice la locul de munca, situatia financiara, starea de sanatate, preferinte personale, interese, seriozitate, comportament, locatie sau deplasari.
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui subiect, fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa fie supuse unor masuri tehnice si organizatorice astfel încât datele cu caracter personal sa nu poata fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
Operatorul responsabil de prelucrarea datelor este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau împreuna cu altii, determina scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopul si mijloacele prelucrarii datelor sunt stabilite de legislatia Uniunii Europene sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevazute de legislatia Uniunii Europene sau a statului membru în cauza.
Persoana împuternicita de operator este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism care prelucreaza date cu caracter personal în numele operatorului.
Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este vorba despre un tert sau nu. Cu toate acestea, autoritatile publice care ar putea primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete specifice în conformitate cu legislatia Uniunii Europene sau a statelor membre, nu sunt considerate destinatari; prelucrarea datelor de catre autoritatile publice respective trebuie sa respecte normele aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal în conformitate cu scopurile prelucrarii acestora.
Partile terte pot fi persoane fizice sau juridice, autoritati publice, agentii sau organisme, altele decât persoana vizata, operator, persoana împuternicita de operator sau persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal.
Consimtamântul persoanei vizate este indicarea în mod voluntar concret, informat si lipsit de ambiguitate a dorintei persoanei vizate, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, a faptului ca este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la aceasta.

2. Cookie-uri

Paginile Internet ale Aly Beauty utilizeaza cookie-uri. Fisierele cookie sunt fisiere text stocate într-un sistem informatic printr-un browser de Internet.

Multe pagini de internet si servere utilizeaza cookie-uri. Multe module cookie contin un asa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un sir de caractere prin care paginile si serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor si serverelor de Internet vizitate sa diferentieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care contin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut si identificat folosind ID-ul unic cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, Aly Beauty poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii usor de utilizat, care nu ar fi posibile fara setarea modulelor cookie.

Prin intermediul unui cookie, informatiile si ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în functie de utilizator. Cookie-urile ne permit, dupa cum a fost mentionat anterior, sa recunoastem utilizatorii paginii web. Scopul acestei recunoasteri este acela de a usura utilizarea site-ului web. Utilizatorul site-ului web care utilizeaza cookie-uri, de exemplu, nu trebuie sa introduca date de acces de fiecare data când acceseaza site-ul, deoarece acest lucru este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui cos de cumparaturi dintr-un magazin online. Magazinul online retine articolele pe care un client le-a pus în cosul de cumparaturi virtual prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizata poate, în orice moment, sa împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setari corespunzatoare a browser-ului de internet utilizat si poate astfel sa refuze permanent setarea cookie-urilor. În plus, setarile stabilite în prealabil pot fi sterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet cunoscute. Daca persoana vizata dezactiveaza setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, exista posibilitatea ca anumite functii ale paginii noastre web sa nu poata fi utilizate în totalitate.

3. Colectarea de date si informatii generale

Site-ul web al Aly Beauty colecteaza o serie de date si informatii generale atunci când o persoana sau un sistem automat acceseaza site-ul web. Aceste date si informatii generale sunt stocate în fisierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate: (1) tipul si versiunea de browser utilizat, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de accesare, (3) site-ul web prin intermediul caruia un sistem de accesare ajunge la site-ul nostru (referrers) (5) data si ora accesarii paginii de internet, (6) adresa IP, (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare si (8) orice alte date similare si informatii care pot fi folosite în caz de atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informatiei.

Atunci când aceste date si informatii generale sunt utilizate, Aly Beauty nu trage concluzii cu privire la persoana vizata. Mai degraba, aceste informatii sunt necesare pentru a: (1) furniza corect continutul site-ului nostru, (2) a optimiza continutul site-ului nostru, precum si pentru promovarea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre

informatice si a paginii web si (4) sa furnizeze autoritatilor de aplicare a legii informatiile necesare pentru urmarirea penala în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, Aly Beauty analizeaza statistic datele si informatiile colectate în mod anonim, cu scopul de a spori securitatea si protectia datelor întreprinderii noastre si de a asigura un nivel optim de protectie a datelor personale pe care le procesam. Datele anonime ale fisierelor de jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoana vizata.

4. Modalitati de contact prin intermediul site-ului

Site-ul web al Aly Beauty permite contactul electronic rapid cu întreprinderea noastra, precum si comunicarea directa cu noi si necesita o adresa de posta electronica (adresa de e-mail). Daca un subiect contacteaza operatorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele personale transmise de persoana vizata sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de catre un subiect de date operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrarii sau contactarii persoanei vizate. Nu exista transfer de date cu caracter personal catre terte parti.

5. stergerea si blocarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucreaza si stocheaza datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesara atingerii scopului de stocare sau, pe perioada garantata de legea europeana sau de reglementarile la care se supune operatorul.

În cazul în care scopul stocarii nu se aplica sau daca expira perioada de stocare stabilita de regulamentele europene sau alte regulamente stabilite de organe legislative competente, datele cu caracter personal sunt blocate sau sterse periodic, în conformitate cu cerintele legale.

6. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de confirmare.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de legislatia europeana sa obtina de la operator o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal ce îl privesc sunt procesate sau nu. Daca persoana doreste sa recurga la acest drept de confirmare, poate, în orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

b) Dreptul de acces.

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de legislatia europeana de a obtine gratuit, în orice moment, informatii de la operator cu privire la datele sale personale stocate si poate solicita o copie a acestor informatii. În plus, directivele si regulamentele europene acorda accesul persoanelor vizate la urmatoarele informatii:

-scopul prelucrarii;

-categoriile de date cu caracter personal vizate;

-destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau vor fi dezvaluite datele cu caracter personal, în special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;

-daca este posibil, perioada prevazuta pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

-existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal de la operator sau restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau dreptul de a se opune unei asemenea prelucrari;

-existenta dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

-în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile cu privire la sursa acestora;

-existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv elaborarea profilului, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR si, cel putin în acele cazuri, informatii semnificative cu privire la princpiile implicate, precum si semnificatia si posibilele consecintele pe care le-ar putea avea prelucrarea datelor pentru persoana vizata.

În plus, persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala. În acest caz, persoana vizata are dreptul de a fi informata cu privire la masurile de protectie corespunzatoare privind transferul.

Daca o persoana vizata doreste sa se prevaleze de acest drept de acces, poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.

c) Dreptul la rectificare

Fiecarei persoane vizate i se acorda dreptul garantat de legislatia europeana de a obtine de la operator, fara întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la aceasta. Tinând cont de scopurile prelucrarii, persoana vizata are dreptul de a nu oferi date personale complete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Daca o persoana doreste sa îsi exercite acest drept la rectificare, poate, în orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului.

d) Dreptul de stergere (Dreptul de a fi uitat)

Orice persoana vizata are dreptul garantat de legislatia europeana de a obtine de la operator stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge fara întârziere date cu caracter personal în cazul în care se aplica unul din urmatoarele criterii, în masura în care prelucrarea nu este necesara:

-Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.

-Persoana vizata îsi retrage consimtamântul pe care se bazeaza prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR si în cazul în care nu exista alt temei legal pentru prelucrare.

-Persoana vizata se opune prelucrarii datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR si nu exista motive legale imperative pentru prelucrare sau persoana vizata se opune procesarii în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.

-Datele cu caracter personal au fost procesate în mod ilegal.

-Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru respectarea unei obligatii legale din legislatia Uniunii Europene sau legea statului membru la care se supune operatorul.

-Datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Daca se aplica unul dintre motivele mentionate mai sus si o persoana doreste sa solicite stergerea datelor cu caracter personal stocate de Aly Beauty Salon, aceasta poate, în orice moment, sa contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al Aly Beauty se va asigura imediat ca solicitarea de stergere este respectata imediat.

În cazul în care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), sa stearga datele cu caracter personal, operatorul, având în vedere tehnologia disponibila si costurile de implementare, ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice pentru a informa alti operatori care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror legaturi ori copierea sau replicarea acestor date cu caracter personal, în masura în care prelucrarea nu este necesara. Un angajat al Aly Beauty Salon va stabili masurile necesare în cazuri particulare.

e) Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal

Orice persoana vizata are dreptul garantat de legislatia europeana de a obtine de la operator restrictionarea prelucrarii în cazul în care se aplica una dintre urmatoarele conditii:

-Corectitudinea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice corectitudinea acestora.

-Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita, în schimb, restrictionarea utilizarii acestora.

-Operatorul nu mai are nevoie de datele respective cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar acestea sunt solicitate de catre persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

-Persoana vizata a formulat obiectii privind prelucrarea în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) al GDPR pâna la verificarea faptului ca motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate.

Daca se îndeplineste una dintre conditiile mentionate anterior si o persoana vizata doreste sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal stocate de Aly Beauty Salon, aceasta poate oricând sa contacteze orice angajat al operatorului. Angajatul companiei Aly Beauty Salon va asigura restrictionarea prelucrarii.

`f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoana vizata are dreptul garantat de legislatia europeana de a primi datele sale cu caracter personal care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obisnuit si care poate fi citit automat. El are dreptul sa transmita aceste date unui alt operator fara a reprezenta o piedica pentru operatorul caruia i-au fost furnizate initial datele cu caracter personal, atâta timp cât prelucrarea se bazeaza pe consimtamântul prevazut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, în cazul în care prelucrarea nu este necesara pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este învestit operatorul.

De altfel, la exercitarea dreptului de transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizata are dreptul sa transmita date cu caracter personal direct de la un operator la altul, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si daca astfel nu încalca drepturile si libertatile celorlalti.

Pentru exercitarea dreptului portabilitatii datelor, persoana vizata poate contacta în orice moment orice angajat al Aly Beauty Salon.

g) Dreptul de opozitie

Fiecare persoana vizata are dreptul garantat de legislatia europeana, de a se opune în orice moment, din motive particulare, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, conform literei (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplica, de asemenea, elaborarii profilurilor în temeiul acestor dispozitii.

Aly Beauty Salon va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal în caz de obiectie, cu exceptia cazului în care se pot demonstra motive legitime si imperioase fie pentru prelucrarea datelor care anuleaza interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate, fie pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor drepturi în instanta.

În cazul în care Aly Beauty Salon proceseaza date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc pentru acest tip de marketing. Acest lucru se aplica elaborarii de profiluri în masura în care acestea au legatura directa cu un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizata formuleaza obiectii adresate Aly Beauty Salon în ceea ce priveste prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct, Aly Beauty Salon nu va mai prelua datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizata are dreptul, din motive particulare, de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc de catre Aly Beauty Salon în scopuri stiintifice sau cercetare istorica sau în scopuri statistice în temeiul articolului 89 alineatul (1) din GDPR, cu exceptia cazului în care prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a-si exercita dreptul de opozitie, persoana vizata poate contacta orice angajat al Aly Beauty Salon. În plus, persoana vizata este libera în contextul utilizarii serviciilor societatii informationale si, fara a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, sa utilizeze dreptul sau de opozitie prin mijloace automatizate, utilizând specificatii tehnice.

h) procesul decizional individual automatizat, inclusiv elaborarea profilurilor

Fiecare persoana vizata are dreptul garantat de legislatia europeana sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv elaborarea de profiluri, care produce efecte juridice care o afecteaza în mod semnificativ, cât timp decizia (1) nu este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata si un operator de date sau (2) nu este autorizata de legislatia Uniunii Europene sau a statului membru la care este supus operatorul si care prevede, de asemenea, masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanei vizate si interesele sale legitime sau (3) nu se bazeaza pe acordul explicit al persoanei vizate.

Daca decizia (1) este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata si un operator de date sau (2) se bazeaza pe acordul explicit al persoanei vizate, Aly Beauty Salon va pune în aplicare masurile adecvate pentru a proteja drepturile, libertatile si interesele legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul de a obtine o interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Daca persoana vizata doreste sa-si exercite drepturile privind procesul decizional individual automatizat, poate, în orice moment, sa contacteze orice angajat al Aly Beauty Salon.

i) Dreptul de a retrage consimtamântul pentru protectia datelor

Orice persoana vizata are dreptul garantat de legislatia europeana de a-si retrage în orice moment acordul asupra prelucrarii datelor sale cu caracter personal.

Daca persoana vizata doreste sa îsi exercite dreptul de retragere a consimtamântului, acesta poate contacta în orice moment orice angajat al Aly Beauty Salon.

7. Protectia datelor în cazul cererilor si procedurile de solicitare

Operatorul de date colecteaza si proceseaza datele personale ale solicitantilor în scopul procesarii procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuata si electronic. Acesta este cazul mai ales când un solicitant trimite catre operator o cerere prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Daca operatorul de date încheie un contract de munca cu un solicitant, datele depuse vor fi stocate în scopul procesarii raportului de munca în conformitate cu cerintele legale. În cazul în care nu este încheiat un contract de munca între solicitant si operator, documentele de cerere se sterg automat la doua luni de la notificarea deciziei de refuz, cu conditia ca niciun alt interes legitim al operatorului sa nu se opuna stergerii. Un alt interes legitim în aceasta relatie este, de exemplu, sarcina probei într-o procedura în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament.

8. Dispozitii privind protectia datelor cu caracter personal privind aplicarea si utilizarea serviciului Google Analytics (cu functie de anonimizare)

Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu functia anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiza web. Analiza web este colectarea, adunarea si analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiza web colecteaza, inter alia, date despre site-ul web de pe care vine o persoana (asa-numitul referrer), ce subpagini au fost vizitate sau cât de des si pentru ce durata a fost vizualizata o anumita subpagina. Analiza Web este utilizata în principal pentru optimizarea unei pagini web si pentru a realiza o analiza cost-beneficiu a publicitatii online.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin Google Analytics, operatorul utilizeaza aplicatia “_gat. _AnonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicatii, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este prescurtata de Google si anonima atunci când acceseaza site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este acela de a analiza traficul de pe pagina noastra de internet. Google utilizeaza datele si informatiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru si pentru a furniza rapoarte online care sa arate activitatile pe site-urile noastre si sa furnizeze alte servicii privind utilizarea paginii noastre de internet.

Google Analytics plaseaza un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definitia cookie-urilor a fost explicate anterior. Cu setarea modului cookie, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare cerere de accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este gestionat de catre operator si în care a fost integrata o componenta Google Analytics, browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul componentei Google Analytics în scopul publicitatii online si al reglementarii comisioanelor Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google obtine informatii personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care serveste Google, printre altele, pentru a întelege provenienta vizitatorilor si a click-urilor si pentru a reglementa ulterior comisioanele.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informatii personale, cum ar fi timpul de acces, locatia de la care a fost accesat si frecventa vizitelor pe site-ului nostru ale persoanei vizate. Cu fiecare vizita pe site-ul nostru de Internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP de accesare a internetului utilizata de persoana vizata, vor fi transmise catre Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnica unor parti terte.

Persoana vizata poate, asa cum s-a mentionat anterior, sa împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei setari corespunzatoare a browser-ului web folosit si, prin urmare, sa refuze definitiv setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics sa instaleze modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi sterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizata are posibilitatea de a contesta colectarea de date generata de Google Analytics, în legatura cu acest site web, precum si prelucrarea acestor date de catre Google. În acest scop, persoana vizata trebuie sa descarce si sa instaleze un add-on de browser de pe urmatoarea adresa tools.google.com/dlpage/gaoptout si sa o instaleze.

Acest add-on de browser anunta Google Analytics printr-un JavaScript, ca orice date si informatii despre vizitele paginilor de Internet nu pot fi transmise catre Google Analytics. Instalarea extensiilor de browser este considerata drept o obiectie din partea Google. Daca sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior sters, formatat sau recent instalat, atunci persoana vizata trebuie sa reinstaleze extensiile de browser pentru a dezactiva Google Analytics. Daca extensiile browserului au fost dezinstalate de catre persoana vizata sau de orice alta persoana, în sfera acesteia de competenta sau extensiile sunt dezactivate, ele se pot reinstala sau reactiva.

Informatii suplimentare si prevederile privind protectia datelor pentru Google sunt disponibile la adresa www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ si la www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics este explicat la urmatoarea adresa www.google.com/analytics/.

9. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR serveste drept baza legala pentru operatiunile de procesare pentru care obtinem consimtamântul, având un anumit scop de prelucrare. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea unui contract la care face obiectul persoana vizata, cum este cazul, de exemplu, atunci când operatiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricarui alt serviciu, prelucrarea este în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera b GDPR. Acelasi lucru este valabil si pentru operatiunile de prelucrare care sunt necesare unor masurilor precontractuale, de exemplu în cazul investigatiilor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastra este supusa obligatiei legale prin care este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligatiilor fiscale, în acest caz prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera c din GDPR. Rareori, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. De exemplu, în cazul în care un vizitator a fost ranit în compania noastra si numele, vârsta, datele de asigurare de sanatate sau alte informatii vitale ar trebui sa fie transmise unui medic, spital sau unei alte parti terte. Astfel, prelucrarea se va baza pe Articolul 6 alineatul (1) litera d din GDPR. În cele din urma, operatiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operatiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice mentionate anterior, daca prelucrarea este necesara în interesele legitime urmarite de compania noastra sau de o terta parte, cu exceptia cazului în care aceste interese încalca drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate care necesita protectie a datelor cu caracter personal. Astfel de operatiuni de prelucrare sunt permise deoarece au fost mentionate în mod specific de organele legislative europene. Acestea au considerat ca ar putea fi un interes legitim daca persoana vizata este client al operatorului (considerentul 47 din propozitia 2 GDPR).

10. Interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera f din GDPR interesul nostru legitim este sa ne desfasuram activitatea în favoarea bunastarii tuturor angajatilor si actionarilor nostri.

11. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada legala de pastrare aferenta. Dupa expirarea perioadei respective, datele corespunzatoare sunt sterse periodic, când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau initierea unui contract.

12. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerinta statutara sau contractuala; Necesitatea în cazul încheierii unui contract; Obligatia persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecintele ale neacordarii de date.

Precizam ca furnizarea de date cu caracter personal este partial ceruta prin lege (de ex. Reglementari fiscale) sau poate fi solicitata prin dispozitii contractuale (de exemplu, informatii despre partenerul contractual). Uneori poate fi necesar sa se încheie un contract conform caruia persoana vizata ne furnizeaza date cu caracter personal, pe care noi le vom prelucra ulterior. Persoana vizata este, de exemplu, obligata sa ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastra semneaza un contract cu aceasta. Refuzul furnizarii de date cu caracter personal are drept consecinta imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizata. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de catre persoana vizata, aceasta trebuie sa contacteze orice angajat. Angajatul clarifica persoanei vizate daca furnizarea datelor cu caracter personal este ceruta prin lege sau prin contract sau este necesara pentru încheierea contractului, daca exista obligatia de a furniza date cu caracter personal si consecintele refuzului de a le furniza.

13. Existenta unui proces decizional automat

Fiind o companie responsabila, nu folosim un sistem automat de luare a deciziilor sau de elaborare de profiluri. Aceasta politica de confidentialitate a fost generata de Privacy Policy Generator al responsabililor pentru protectia datelor externe si a fost elaborat în colaborare cu specialisti in acest domeniu.